برچسب » بازدید مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدا از فعالیت گروه های جهادی در میاندوآب + تصاویر

بازدید مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدا از فعالیت گروه های جهادی در میاندوآب + تصاویر
6 سال قبل

بازدید مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدا از فعالیت گروه های جهادی در میاندوآب + تصاویر

مسئول بسیج سازندگی سپاه شهدا به همراه اکیپی از فعالیت گروه های جهادی در مناطق محروم بخش باروق میاندوآب بازدید کرد.