برچسب » بازتاب رونمایی از موشک ۲ هزار کیلومتری خرمشهر در رسانه‌های خارجی

بازتاب رونمایی از موشک ۲ هزار کیلومتری خرمشهر در رسانه‌های خارجی
6 سال قبل

بازتاب رونمایی از موشک ۲ هزار کیلومتری خرمشهر در رسانه‌های خارجی

رونمایی از موشک جدید ایران و سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور در مراسم رژه نیروهای مسلح با بازتاب گسترده‌ای در سطح رسانه‌های خبری خارجی روبرو شده است.