برچسب » انسان سازی

محرم و عاشورا، دانشگاه انسان‌سازی
8 ماه قبل

محرم و عاشورا، دانشگاه انسان‌سازی

عاشورا، مکتبی انسان‌ساز است که با عنصر و عامل گذشت زمان آن‌هم ده‌ها قرن، نه‌تنها کهنه نشده، بلکه هر چه زمان می‌گذرد روزبه‌روز پرشورتر و پررنگ‌تر می‌شود.