برچسب » اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی

اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابلاغ شد
2 سال قبل

اصول ۱۲ گانه مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت ابلاغ شد

رئیس‌جمهور اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را ابلاغ کرد.