برچسب » اجرای نخستین پروژه بسته بندی و سورتینگ میوه در میاندوآب

اجرای نخستین پروژه بسته بندی و سورتینگ میوه در میاندوآب
6 سال قبل

اجرای نخستین پروژه بسته بندی و سورتینگ میوه در میاندوآب

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی  میاندوآب از اجرای نخستین طرح درجه بندی(سورتینگ) میوه در این شهرستان خبر داد.