برچسب » اجتماع  مردمی صیانت از حریم خانواده در میاندوآب

اجتماع  مردمی صیانت از حریم خانواده در میاندوآب/ تصاویر
6 سال قبل

اجتماع  مردمی صیانت از حریم خانواده در میاندوآب/ تصاویر

همزمان با روز حجاب و عفاف، همایش و اجتماع مردمی صیانت از حریم خانواده در میاندوآب برگزار شد.