برچسب » آزادسازی 4 زندانی با هزینه مراسم سالگرد یک میاندوآبی

آزادسازی ۴ زندانی با هزینه مراسم سالگرد در میاندوآب
6 سال قبل

آزادسازی ۴ زندانی با هزینه مراسم سالگرد در میاندوآب

 4 زندانی جرایم غیرعمد مالی در شهرستان میاندوآب با هزینه مراسم سالگرد از سوی خانواده خیر “اسدی” آزاد شدند.