برچسب » آزادسازی 4 زندانی با هزینه مراسم ختم یک میاندوآبیپ

آزادسازی 4 زندانی با هزینه مراسم ختم یک میاندوآبی
6 سال قبل

آزادسازی 4 زندانی با هزینه مراسم ختم یک میاندوآبی

 4 زندانی جرایم غیرعمد مالی در شهرستان میاندوآب با هزینه مراسم سومین روز از سوی خانواده خیر “علیقلی زاده” آزاد شدند.