برچسب » آبرو

پخش فیلم‌‌های خصوصی در شبکه‌‌های مجازی/چرا دیگر آبروی مومن هم‌‌تراز با حرمت خانه خدا نیست؟
6 سال قبل

پخش فیلم‌‌های خصوصی در شبکه‌‌های مجازی/چرا دیگر آبروی مومن هم‌‌تراز با حرمت خانه خدا نیست؟

“اِنَّ حُرمَةَ عِرض المُؤمِنِ کَحُرمَةِ دمِهِ و مالِهِ”:حرمتِ حیثیت و آبروی مؤمن همانند حرمتِ جان و مال اوست.