شورای شهر، جای سیاسی کاری نیست/ حاشیه و سیاسی بازی ممنوع
07 آبان 1396 - 9:45
شناسه : 267450
3

شورای شهر، نهادی مردمی بوده و اگر در این میان شورا گرفتار سیاسی کاری شود، قطعا شورای شهر با مشکل مواجه ساخته و در آن صورت افکار عمومی مطالبه خواهند کرد که عده ای چه هدفی را دنبال می کنند؟

پ
پ

به گزارش زرین خبر، در جلسه اخیر شورای شهر، مجمعی تحت عنوان “مجمع مشورتی” به عنوان میهمان در جلسه شورای شهر حضور یافته و مطالبی را بیان کردند.

در ابتدای جلسه فخرالدین آذریان رئیس شورای شهر در سخنانی با اشاره به اینکه برخی از اعضای این مجمع برای حمایت، پشتیبانی و کمک از لحاظ ارائه برنامه و پیشنهاد و یا نقد اعلام آمادگی کردند و اکنون نیز در جلسه حاضر شده و نکته نظرات آنها را می شنویم.

بعد از سخنان رئیس شورای شهر نیز هر یک از اعضای این مجمع که بنا بر شناختی که در میان عموم از این افراد است، اغلب قریب به اتفاق آنان دارای گرایش اصلاح طلبی بوده و در این جلسه نیز سخنانی را بیان کردند که غالب آنها حول محور وضعیت شهرداری میاندوآب می چرخید.

اما نکته دیگری که در میان سخنان اعضای این مجمع بیشتر نمود داشت، تعارفات و توصیه بود تا پیشنهاد و ارائه برنامه و حتی یکی از اعضای شورای شهر نیز به نوعی به این موضوع اشاره کرده و از “عدم مطالبه گری” در سخنان آنها گفت و اظهار کرد: انتظار داشتم نظریه شما قوی تر از این باشد.

در اینکه شورای شهر پذیرای شهروندان بوده و سخنان آنها را بشنود، حرفی نیست و اقدام پسندیده و خوبی است ولی آیا بهتر نبود با توجه به گرایشات سیاسی این افراد، این جمع را “مجمع مشورتی شهرستان” ننماید و یا نام دیگری در این زمینه استفاده می شد، چرا که قریب به اتفاق افراد میهمان حاضر در جلسه متعلق به یک جناح خاص بوده و قطعا نمی توانستند نماینده همه مردم شهر و افکار مختلف باشند، چه بسا اینکه بسیاری از ریش سفیدان و افراد صاحب نظر و کارشناس در این شهر وجود دارند که نظر آنها متفاوت از نظریاتی است که در این جلسه ارائه شد.

باید گفت که یکی از مهمترین نهادهای تاثیرگذار در مدیریت شهری، شوراهای اسلامی شهر هستند که وظیفه تصمیم سازی حداقل برای نهاد شهرداری را بر عهده دارد و در کنار آن درصورت تحقق شرح وظایف می تواند زمینه یکپارچه شدن شبکه مدیریت خدمات شهری را فراهم کنند.

تحقق این موضوع مستلزم آن است که اعضای شورای شهر به دور از توجه به دسته بندی های سیاسی و گروهی، تنها و تنها به فکر شهر و تخصص گرایی حرکت کرده و همه فکر آنها پیشرفت میاندوآب باشد و این را در نظر داشته باشند که شورای شهر، جای سیاسی کاری و سیاسی بازی نیست.

شورای شهر، نهادی مردمی بوده و اگر در این میان شورا نیز خود را موظف به پاسخگویی به یک جناح خاص دانسته و گرفتار سیاسی کاری شود، قطعا شورای شهر با مشکل مواجه ساخته و در آن صورت افکار عمومی مطالبه خواهند کرد که عده ای چه هدفی را دنبال می کنند؟ و این موضوع دیگری هست که باید به مردم پاسخ دهند.

انتهای پیام/

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.