برچسب » ما می توانیم

شهید چمران؛ شعار «مامی توانیم» را به عمل تبدیل کرد
3 ماه قبل
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میاندوآب:

شهید چمران؛ شعار «مامی توانیم» را به عمل تبدیل کرد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی میاندوآب گفت: شهید چمران انسانی است که به‌رغم تحصیل در غرب دلباخته آنجا نبود و باروحیه بالای خودباوری، شعار «مامی توانیم» را به عمل تبدیل کرد.