برچسب » جنگ شناختی

دشمن در جنگ شناختی به دنبال جریان‌سازی و عملیات روانی است
6 ماه قبل
امام‌جمعه میاندوآب:

دشمن در جنگ شناختی به دنبال جریان‌سازی و عملیات روانی است

امام‌جمعه میاندوآب گفت: دشمن در جنگ شناختی به دنبال تصرف و تغییر افکار و اذهان مردم و جوانان بوده و دست به جریان‌سازی و عملیات روانی می‌زند.

دشمن غلبه ذهنیت بر عینت را در جنگ شناختی دنبال می‌کند
9 ماه قبل
امام‌جمعه چهاربرج:

دشمن غلبه ذهنیت بر عینت را در جنگ شناختی دنبال می‌کند

امام‌جمعه چهاربرج افزود: دشمن در جنگ شناختی به دنبال بزرگ‌نمایی «نا واقعیت احساسی» به‌جای «حقیقت میدانی» و متعاقب آن بحران‌آفرینی است.

راه پیروزی در جنگ شناختی، هوشیاری اجتماعی مردم است
1 سال قبل
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب:

راه پیروزی در جنگ شناختی، هوشیاری اجتماعی مردم است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب گفت: راه پیروزی در جنگ شناختی، هوشياري اجتماعی مردم است و هیچ کس به جز مردم خود کشوری که به جنگ شناختی دچار شده، نمی تواند به آن جامعه کمک کند.

دشمن با جنگ شناختی به دنبال تاثیرگذاری بر افکار جوانان است
1 سال قبل
جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب:

دشمن با جنگ شناختی به دنبال تاثیرگذاری بر افکار جوانان است

جانشین ناحیه مقاومت بسیج سپاه میاندوآب گفت: جنگ شناختی، جنگ افکار است و در این راستا  دشمن روی افکار و اندیشه های جوانان کار می کند و لازم است در این زمینه هوشیار باشیم.