برچسب » جعفر آذرپندار

برخی کشورهای منطقه، خودفروخته و مزدور استکبار هستند/ باید بر اساس آموزه های دین، قدرت منطقه شویم
6 سال قبل

برخی کشورهای منطقه، خودفروخته و مزدور استکبار هستند/ باید بر اساس آموزه های دین، قدرت منطقه شویم

امام جمعه چهاربرج گفت: برخی کشورهای منطقه، خود فروخته و در اختیار اسرائیل و آمریکا و استکبار جهانی هستند و بنابراین نمی توان با اینها به منطقه قوی دست یافت.

اعزام حجاج، تصمیم نظام است/ هر تصمیمی که نظام بگیرد، به آن عمل می کنیم
6 سال قبل

اعزام حجاج، تصمیم نظام است/ هر تصمیمی که نظام بگیرد، به آن عمل می کنیم

امام جمعه چهاربرج گفت: اعزام کردن و یا نکردن حجاج به حج نیز تصمیم یک فرد نیست بلکه تصمیم نظام است.