برچسب » بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب در ایستگاه پایانی/نسخه ای که بالاخره پیچیده می شود

تکمیل بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
3 سال قبل
مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب:

تکمیل بیمارستان حضرت فاطمه (س) میاندوآب ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب گفت: حدود ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اتمام کارهای عمرانی باقی مانده مانند محوطه سازی و طبقه زیرزمین پروژه بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب اعتبار لازم است.

اختصاص 300 میلیاردریال برای تجهیز بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب
6 سال قبل

اختصاص 300 میلیاردریال برای تجهیز بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب

رئیس شبکه بهداشت و درمان میاندوآب گفت: به دنبال سفر معاون وزیر بهداشت و پس از بازدیدهای انجام گرفته، مبلغ 300 میلیارد ریال برای تجهیز بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) در نظر گرفته و اختصاص می یابد.

بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب در ایستگاه پایانی/نسخه ای که بالاخره پیچیده می شود
6 سال قبل

بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب در ایستگاه پایانی/نسخه ای که بالاخره پیچیده می شود

احداث بال دوم بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) میاندوآب به گفته مسئولان در مراحل پایانی قرار داشته و با طی مراحل، به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم شد.