برچسب » گزارشی از اشتغالزایی یک معلول برای معلولان در میاندوآب/ اراده ای که آهن را هم تراش می دهد

گزارشی از اشتغالزایی یک معلول برای معلولان در میاندوآب/ اراده ای که آهن را هم تراش می دهد
6 سال قبل

گزارشی از اشتغالزایی یک معلول برای معلولان در میاندوآب/ اراده ای که آهن را هم تراش می دهد

“غلامرضا ظهیرمالکی” معلول ناشنوای میاندوآبی است که با اراده ای فولادین و همتی راسخ، نشان داده که “معلولیت، محدودیت نیست”.