برچسب » کودشیمایی

صدور حواله کودهای شیمیایی در میاندوآب الکترونیکی شد
2 سال قبل

صدور حواله کودهای شیمیایی در میاندوآب الکترونیکی شد

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب با اشاره به جلوگیری از صدور فیزیکی حواله کود های شیمیایی، گفت: توزیع کود با حواله الکترونیکی با هدف تسهیل در امر خدمت رسانی به کشاورزان، انجام می شود.