برچسب » کشاورزی حفاظتی

اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در چهار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی میاندوآب
2 سال قبل
مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب خبر داد؛

اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در چهار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زراعی میاندوآب

مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب گفت: امسال طرح کشاورزی حفاظتی تاکنون در چهار و 500 هکتار از اراضی زراعی و کشت مستقیم بدون عملیات خاکورزی  در ۵۲۱ هکتار از مزارع گندم در میاندوآب اجرا شده است.