برچسب » کارخانه قند پانیدفام

کارخانه قند میاندوآب رکورددار پرداخت پول چغندرکاران در استان
6 ماه قبل
رئیس کارخانه قند میاندوآب عنوان کرد:

کارخانه قند میاندوآب رکورددار پرداخت پول چغندرکاران در استان

رئیس کارخانه قند پانیذفام میاندوآب گفت: کارخانه قند پانیذفام میاندوآب رکورددار پرداخت پول کشاورزان در آذربایجان غربی است.