برچسب » کارت هوشمند ملی

صدور و تحویل ۱۵۵ هزار فقره کارت ملی هوشمند در میاندوآب
2 سال قبل
رئیس اداره ثبت احوال میاندوآب خبر داد؛

صدور و تحویل ۱۵۵ هزار فقره کارت ملی هوشمند در میاندوآب

رئیس اداره ثبت احوال میاندوآب گفت: تاکنون بیش از 155 هزار فقره کارت ملی هوشمند در شهرستان میاندوآب صادر و تحویل شده است.