برچسب » کاربری

۹ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی میاندوآب‌ متوقف شد
3 سال قبل
معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی میاندوآب:

۹ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی میاندوآب‌ متوقف شد

دیانتی گفت: حکم ۹ مورد تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی از جمله دیوارکشی، تفکیک و قطعه‌بندی زمین در “کوی رابری” این شهرستان اجرا شد.