برچسب » پیام نور

رئیس جدید دانشگاه پیام نور میاندوآب معرفی شد
1 سال قبل

رئیس جدید دانشگاه پیام نور میاندوآب معرفی شد

"احمد علیزاده" به عنوان رئیس جدید دانشگاه پیام نور میاندوآب معرفی شد.

مرکز تحقیقات نهال دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود
3 سال قبل
رئیس دانشگاه پیام نور میاندوآب:

مرکز تحقیقات نهال دانشگاه پیام نور راه اندازی می شود

حبیبی با اشاره به راه اندازی مرکز تحقیقات نهال در این دانشگاه، اظهار کرد: ارتقا کمی و کیفی از لحاظ آموزشی و ... از دیگر برنامه های مدنظر برای سال های آینده این دانشگاه است.