برچسب » پسماندشهری

مشکل پسماند، مشکل 20 ساله است نه امروز/در مورد پسماند واقعا شرم می کنم
4 سال قبل

مشکل پسماند، مشکل 20 ساله است نه امروز/در مورد پسماند واقعا شرم می کنم

فرماندار میاندوآب گفت: مشکل پسماند شهری میاندوآب مربوط به امروز نیست و از ۲۰ سال گذشته وجود داشته است.