برچسب » پارک کوی سعادت

ورود شورای شهر میاندوآب به موضوع زمین پارک کوی سعادت
10 ماه قبل

ورود شورای شهر میاندوآب به موضوع زمین پارک کوی سعادت

شورای شهر میاندوآب با برگزاری جلسه فوق‌العاده، پیگیری موضوع خارج‌شدن زمین پارک کوی سعادت را بررسی و تاکید کرد که این زمین و پارک متعلق به شهرداری است.