برچسب » میاندوآب در حسرت انتخاب شهردار/ سرنوشت شهرداری میاندوآب به کجا خواهد رسید؟

روزهای بی شهرداری و داستان شهر بی شهردار/ سرنوشت شهرداری میاندوآب به کجا خواهد رسید؟
6 سال قبل

روزهای بی شهرداری و داستان شهر بی شهردار/ سرنوشت شهرداری میاندوآب به کجا خواهد رسید؟

با توجه به گفته ها نخستین تصمیم و نظر استاندار در مورد میاندوآب، مربوط به شهرداری می شود که تنها می توان گفت باید به انتظار نشست و دید که بالاخره سرنوشت شهرداری میاندوآب چه می شود.