برچسب » مواد غذایی

امحای ۲۰۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در میاندوآب
2 ماه قبل
رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب خبر داد:

امحای ۲۰۰۰ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در میاندوآب

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: بیش از ۲ هزار کیلوگرم انواع مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در این شهرستان کشف و امحا شد.

کشف و امحای ۳/۵ تن انواع مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در میاندوآب
10 ماه قبل
 رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب خبر داد:

کشف و امحای ۳/۵ تن انواع مواد غذایی غیرقابل‌مصرف در میاندوآب

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی میاندوآب گفت: حدود ۳.۵ تن مواد غذایی تاریخ‌گذشته، فاسد و غیرقابل‌مصرف در این شهرستان کشف و معدوم‌سازی شد.