برچسب » مهدوی کیا

دانشجویان موتور پیشران جامعه هستند
4 ماه قبل
رئیس مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب:

دانشجویان موتور پیشران جامعه هستند

رئیس مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب گفت: دانشجویان موتور پیشران و محرک در جامعه در مسیر ایران قوی هستند.