برچسب » مهارت

ضرورت بومی سازی مهارت ها/ آموزش در محیط کار واقعی، سیاست و رویکرد مهم فنی و حرفه ای است
3 سال قبل
در جلسه شورای عالی مهارت در میاندوآب عنوان شد؛

ضرورت بومی سازی مهارت ها/ آموزش در محیط کار واقعی، سیاست و رویکرد مهم فنی و حرفه ای است

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان‌ غربی گفت: آموزش در محیط کار واقعی، سیاست و رویکرد مهم فنی و حرفه ای است که با همکاری اتحادیه های صنفی، کارگاه‌هایی که توانایی و زمینه برای آموزش‌ را دارند، شناسایی کرده و به عنوان محور آموزش قرار دهیم.