برچسب » مناسب سازی معابر

مناسب سازی معابر برای جانبازان و معلولان مورد توجه همه دستگاهها باشد
1 سال قبل
فرماندار میاندوآب:

مناسب سازی معابر برای جانبازان و معلولان مورد توجه همه دستگاهها باشد

فرماندار میاندوآب گفت: از ظرفیت تمام دستگاه های اجرایی برای مناسب سازی محیط شهر و ادارات برای استفاده جانبازان و معلولان استفاده شود.

محدودیت شهری تا ناتوانی معلولان/ مناسب سازی معابر شهری برای معلولان در هاله ای از ابهام!
1 سال قبل

محدودیت شهری تا ناتوانی معلولان/ مناسب سازی معابر شهری برای معلولان در هاله ای از ابهام!

ضعف در دسترسی پذیر کردن محیط های عمومی برای حضور این افراد در عرصه های اجتماعی مانع استفاده بهینه از ظرفیت ها و توانایی های این افراد برای پیشرفت کشور شده است.