برچسب » معاون سیاسی

معاون سیاسی فرماندار و بخشدار بخش مرکزی میاندوآب معرفی شدند
3 سال قبل

معاون سیاسی فرماندار و بخشدار بخش مرکزی میاندوآب معرفی شدند

در مراسمی “صمد اکبری” به عنوان معاون سیاسی، اجتماعی و امنیتی فرماندار و “مصطفی باقرنژاد” به عنوان بخشدار بخش مرکزی میاندوآب معرفی شدند.