برچسب » مردم هم چنان منتظر تحقق وعده های برجامی/ 730 روز گذشت و میوه ای از درخت برجام حاصل نشد

برجام چه کمکی به رفع مشکلات معیشتی مردم ایران کرد؟
6 سال قبل

برجام چه کمکی به رفع مشکلات معیشتی مردم ایران کرد؟

روزنامه‌های اصلاح طلب مدعی بودند که تحریم‌ها به تاریخ پیوست و صبح بدون تحریم فرا رسید. پس چگونه تحریم‌هایی همچون آیسا و کاتسا ۲۰۱۷ (مادر تحریم‌ها)، تمدید و تصویب شد؟

مردم هم چنان منتظر تحقق وعده های برجامی/ 730 روز گذشت و میوه ای از درخت برجام حاصل نشد
6 سال قبل

مردم هم چنان منتظر تحقق وعده های برجامی/ 730 روز گذشت و میوه ای از درخت برجام حاصل نشد

اکنون دو سال از آن زمان که وعده ها به آغاز دوران برجام ختم شد، می گذرد ولی مردم هم چنان منتظر تحقق وعده های برجامی هستند.