برچسب » مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی:

روحانیون به مناطق آسیب پذیر  آذربایجان غربی اعزام می شوند
3 سال قبل

روحانیون به مناطق آسیب پذیر  آذربایجان غربی اعزام می شوند

مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی گفت: طبق برنامه تدوین شده در کارگروه فرهنگی و اجتماعی روحانیون با حضور در مناطق آسیب پذیر در کنار مردم خواهد بود.