برچسب » مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی

خشک شدن دریاچه ارومیه جان 14 میلیون نفر را تهدید می کند
7 سال قبل

خشک شدن دریاچه ارومیه جان 14 میلیون نفر را تهدید می کند

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان غربی گفت: اگر دریاچه ارومیه احیا نشود، بیش از 14 میلیون نفر جانشان در خطر و معرض انواع بیماری های قلب، ریوی، پوستی و… خواهد بود و انواع بیماری ها آنها را تهدید می کند.