برچسب » مدير کل دفتر امور شهري و شوراهای استانداري آذربايجان غربي:

ميانگين حقوق معوق شهرداري هاي استان 2.5 ماه است/ تعیین 9 مکان تلفیقی برای دفن پسماند شهرداری های آذربایجان غربی/ شهرداري ها به دنبال طرح هاي سرمايه گذاري باشند
5 سال قبل

ميانگين حقوق معوق شهرداري هاي استان 2.5 ماه است/ تعیین 9 مکان تلفیقی برای دفن پسماند شهرداری های آذربایجان غربی/ شهرداري ها به دنبال طرح هاي سرمايه گذاري باشند

مدير کل دفتر امور شهري و شوراهای استانداري آذربايجان غربي گفت: ميانگين حقوق معوق شهرداري هاي استان 2.5 ماه است که این موضوع در شهرداری میاندوآب کمتر از دو ماه است.