برچسب » مدافع سلامت

نوجوان میاندوآبی هدایای روز تولد خود را به مبارزه با کرونا اهدا کرد
3 سال قبل

نوجوان میاندوآبی هدایای روز تولد خود را به مبارزه با کرونا اهدا کرد

نوجوان میاندوآبی، در روز تولد خود تمام هدایای جمع آوری شده و پس انداز خود را برای مبارزه با کرونا به حوزه سلامت این  شهرستان اهدا کرد.