برچسب » محور مقاومت

مقاومت از محور به شبکه تبدیل شده است
3 هفته قبل
امام‌جمعه چهاربرج:

مقاومت از محور به شبکه تبدیل شده است

امام‌جمعه چهاربرج گفت: محور مقاومت تبدیل به «شبکه مقاومت» شده و هنوز بخش اعظم توان خود را رو نکرده است.