برچسب » محمد حیدریان یکی از مبارزان دوران انقلاب و رزمنده دفاع مقدس

حال و هوای میاندوآب در روزهای پیروزی انقلاب
6 سال قبل

حال و هوای میاندوآب در روزهای پیروزی انقلاب

از اوایل سال 57 نیز که مبارزات مردم ایران علیه حکومت طاغوت وارد مرحله جدید شده بود، مردم میاندوآب با تعطیلی ادارات و بازار به کشتار مردم شهرها به صف معترضان به رژیم پهلوی پیوسته و تظاهرات علیه رژیم شاه شکل می دادند.