برچسب » محرومیت زدایی بسیج در دل روستاها/ رد پای خدمتی که ماندگار می شود

محرومیت زدایی بسیج در دل روستاها/ رد پای خدمتی که ماندگار می شود
6 سال قبل

محرومیت زدایی بسیج در دل روستاها/ رد پای خدمتی که ماندگار می شود

سال هاست که بسیجیان در قالب گروه های جهادی و داوطلبانه به نقاط محروم کشور اعزام می شوند تا غبار محرومیت از چهره مناطق محروم و کم برخوردار بزدایند.