برچسب » مجتمع کشاورزی و دامپروری میاندوآب

پرورش ۱۲ هزار راس دام سبک با نژاد “قزل قویون” در مجتمع کشاورزی و دامپروری میاندوآب
2 سال قبل

پرورش ۱۲ هزار راس دام سبک با نژاد “قزل قویون” در مجتمع کشاورزی و دامپروری میاندوآب

مدیر مجتمع کشاورزی و دامپروری میاندوآب گفت: این مجتمع در حال حاضر با 12 هزار راس دام سبک با نژاد بومی اصیل "قزل قویون" درحال فعالیت است که طبق برنامه های پیش بینی شده و مدون تا سال 1401 به 17 هزار راس خواهد رسید.