برچسب » مانع زدایی

پشتیبانی از تولیدات ملی سبب پیشرفت و توسعه ایران اسلامی می شود
3 سال قبل
فرماندار میاندوآب:

پشتیبانی از تولیدات ملی سبب پیشرفت و توسعه ایران اسلامی می شود

فرماندار میاندوآب گفت: رفع تمامی موانع اقتصادی و  پشتیبانی از تولیدات ملی سبب پیشرفت و توسعه ایران اسلامی می شود.