برچسب » لایحه

کدام لایحه معیشتی دولت بایگانی شده است؟
3 سال قبل
عیسی زاده در واکنش به ادعای رئیس جمهور:

کدام لایحه معیشتی دولت بایگانی شده است؟

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می گوید لایحه ای از دولت به مجلس ارسال نشده که در دستورکار قرار نگیرد.