برچسب » لاستیک فروشی

 انجام ۱۳۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی لاستیک فروشی در میاندوآب
12 ماه قبل
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب خبر داد:

 انجام ۱۳۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی لاستیک فروشی در میاندوآب

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب گفت: از ابتدای امسال تعداد ۱۳۵ مورد بازرسی از واحدهای صنفی لاستیک انجام و به تعداد ۳۷ فقره پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.