برچسب » قدرت منطقه

برخی کشورهای منطقه، خودفروخته و مزدور استکبار هستند/ باید بر اساس آموزه های دین، قدرت منطقه شویم
6 سال قبل

برخی کشورهای منطقه، خودفروخته و مزدور استکبار هستند/ باید بر اساس آموزه های دین، قدرت منطقه شویم

امام جمعه چهاربرج گفت: برخی کشورهای منطقه، خود فروخته و در اختیار اسرائیل و آمریکا و استکبار جهانی هستند و بنابراین نمی توان با اینها به منطقه قوی دست یافت.