برچسب » فروشگاه زنجیره ای

کشف و معدوم سازی ۲۵۰ کیلوگرم مرغ غیر بهداشتی از یک فروشگاه زنجیره ای میاندوآب
2 سال قبل
مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب خبر داد؛

کشف و معدوم سازی ۲۵۰ کیلوگرم مرغ غیر بهداشتی از یک فروشگاه زنجیره ای میاندوآب

مدیر شبکه بهداشت و درمان میاندوآب گفت: بیش از ۲۵۰ کیلوگرم مرغ غیر بهداشتی در یکی از فروشگاه های زنجیره ای این شهرستان ضبط و معدوم شد.