برچسب » فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان/ چه کسی حامی نخبگان است؟!

فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان/ چه کسی حامی نخبگان است؟!
6 سال قبل

فرار مغزها یا مهاجرت نخبگان/ چه کسی حامی نخبگان است؟!

همهٔ ما از دیرباز با پدیده‌ای به نام فرار مغزهایا مهاجرت نخبگان آشنا هستیم اما چرا در تمام این سال‌ها همچنان این موضوع در جامعهٔ ما به عنوان یک مسئله مطرح است و برای آن راه‌حلی پیدا نشده است؟!