برچسب » عمرانی

اولویت نخست در میاندوآب، توسعه و تکمیل راه های ارتباطی است
6 سال قبل

اولویت نخست در میاندوآب، توسعه و تکمیل راه های ارتباطی است

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی گفت: تکمیل راه های ارتباطی در اولویت توسعه در میاندوآب بوده و تکمیل راه ها می تواند ارتباط میاندوآب با مرکز کشور را کاهش و زمینه سرمایه گذاری را بیشتر کند.