برچسب » عضو شورای شهر میاندوآب:پ

انتخاب شهردار میاندوآب در دومین جلسه رسمی شورای پنجم/ چهارشنبه نخستین روزی کاری شورای جدید شهر است
6 سال قبل

انتخاب شهردار میاندوآب در دومین جلسه رسمی شورای پنجم/ چهارشنبه نخستین روزی کاری شورای جدید شهر است

عضو شورای پنجم شهر میاندوآب گفت: در دومین جلسه رسمی خود، شهردار جدید میاندوآب را با حضور فرماندار شهرستان انتخاب می کنیم.