برچسب » طرح آمایش آموزش عالی

اجرای آمایش آموزشی از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت علوم است
2 سال قبل
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

اجرای آمایش آموزشی از برنامه‌های اولویت‌دار وزارت علوم است

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آمایش آموزشی از مصوبه‌های مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی به شمار می‌رود و از برنامه‌های اولویت دار نظام آموزش عالی و این وزارتخانه در ماه‌های پیش رو است.