برچسب » صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر آذربایجان غربی

۱۱۵ هزار خانوار در آذربایجان غربی عضو صندوق بیمه روستائیان و عشایر هستند
3 سال قبل
مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر آذربایجان غربی:

۱۱۵ هزار خانوار در آذربایجان غربی عضو صندوق بیمه روستائیان و عشایر هستند

معزز گفت: صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان در آذربایجان غربی در حال حاضر از طریق ۱۰۲ واحد کارگزاری موفق به تحت پوشش قرار دادن بیش از ۱۱۵ هزار خانوار روستایی شود.