برچسب » شورای شهر میاندوآب برای انتخاب شهردار تشکیل جلسه می دهد/ آیا طلسم انتخاب شهردار شکسته می شود؟

شورای شهر میاندوآب برای انتخاب شهردار تشکیل جلسه می دهد/ آیا طلسم انتخاب شهردار شکسته می شود؟
6 سال قبل

شورای شهر میاندوآب برای انتخاب شهردار تشکیل جلسه می دهد/ آیا طلسم انتخاب شهردار شکسته می شود؟

نایب رئیس شورای شهر میاندوآب از برگزاری جلسه این شورا در روز سه شنبه با موضوع انتخاب شهردار و همچنین انتخاب اعضای کمیسیون ها خبر داد.