برچسب » سوریه سازی ایران

دشمنان به دنبال سوریه سازی ایران هستند
1 سال قبل
امام جمعه میاندوآب :

دشمنان به دنبال سوریه سازی ایران هستند

امام جمعه میاندوآب گفت: روند اغتشاشات و حوادث به وجود آمده نشان دهنده برنامه ریزی دشمن برای سوریه سازی ایران است.